קניית עוקבים בטוויטר

 • 1000 עוקבים
 • 90
 • עד 7 ימי עסקים.
 • אחריות מלאה לקבלת כל העוקבים.
 • עוקבים לצמיתות.
 • 5000 עוקבים
 • 150
 • עד 7 ימי עסקים.
 • אחריות מלאה לקבלת כל העוקבים.
 • עוקבים לצמיתות.
 • 10000 עוקבים
 • 280
 • עד 7 ימי עסקים.
 • אחריות מלאה לקבלת כל העוקבים.
 • עוקבים לצמיתות.
 • 20000 עוקבים
 • 380
 • עד 7 ימי עסקים.
 • אחריות מלאה לקבלת כל העוקבים.
 • עוקבים לצמיתות.